პატარა ქვეყნების ლიტერატურები და თანამედროვე გლობალური სამყაროს გამოწვევები

2024 წლის 26-27 სექტემბერს ქუთაისი უმასპინძლებს XVII საერთაშორისო სიმპოზიუმ ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები.

წლევანდელი თემაა „პატარა ქვეყნების ლიტერატურები და თანამედროვე გლობალური სამყაროს გამოწვევები“.

სიმპოზიუმი ტარდება ქუთაისის – იუნესკოს ლიტერატურის ქალაქის პროგრამის ფარგლებში.

 

 სიმპოზიუმის ორგანიზატორები:

 • კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GCLA)
 • თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
 • ქალაქ ქუთაისის მერია

თანამონაწილე ორგანიზაციები:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • აკაკი წერეთელის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სიმპოზიუმის ფარგლებში იმუშავებს სექციები:

 • მსოფლიო ლიტერატურა და ნაციონალური ლიტერატურები;
 • ნაციონალური ლიტერატურა და რეგიონული ლიტერატურები;
 • ეთნიკური უმცირესობების მწერლობა. ლოკალური და გლობალური გამოწვევები;
 • თარგმანი როგორც ინტერკულტურული კომუნიკაციის ფორმა;
 • პატარა ქვეყნების საგამომცემლო პოლიტიკა ლიტერატურის სფეროში;
 • ლიტერატურა, როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრია;
 • ლიტერატურის კომერციალიზაციის თანამედროვე ბერკეტები.

 

სიმპოზიუმის ფარგლებში იმუშავებს მრგვალი მაგიდის სექციები:

ქუთაისი – ქართული მოდერნიზმის სამშობლო;
ქუთაისელი მწერლები მე-20 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში (პროზა, პოეზია, დრამატურგია და სხვ).

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე: